Kategorija: Pilna forma

Pilna CMA forma

Pilna CMA forma

Pilna CMA forma - sertificēts vadības grāmatvedis Pilna CMA forma ir sertificēts vadības grāmatvedis. Sertificētā vadības grāmatveža sertifikātu piešķir ASV Grāmatvedības institūta (IMA) kandidātiem, kuri noteiktā laika posmā nokārto visus šajā ziņā minētos eksāmenus, un šī atestācija ir viens no augstākajiem sertifikāta līmeņiem finanšu vadības un vadības grāmatvedības sfēra, kas nozīmē, ka personai ir labs zināšanu līmenis izmaksu plānošanas, finanšu plānošanas, izmaksu analīzes, izmaksu kontroles, finanšu analīzes un lēmumu atbalsta uc jomā. Atbilstība Lai varētu iegūt sertificēta vadības
Pilna GRN forma

Pilna GRN forma

Pilna GRN forma - preču saņemšanas piezīme Pilna GRN forma ir preču saņemšanas piezīme. GRN attiecas uz uzņēmējdarbības dokumentu, ko klients aizpilda brīdī, kad preces saņem no pārdevēja, lai apstiprinātu visu preču saņemšanu, par ko vienojušās iesaistītās puses, un to bieži salīdzina ar pirkuma pasūtījumu ( Pirms maksājuma izsniegšanas preču pārdevējam. GRN iezīmes Ražošanā un cita ve
Pilna COO forma

Pilna COO forma

Izpilddirektora pilna forma (galvenais operatīvais direktors) Pilna forma COO apzīmē galveno operāciju vadītāju. Tas ir viens no svarīgākajiem galvenajiem vadītāja amatiem organizācijā. Tā ir viena no galvenajām lomām, ko tautā pazīst kā C-suite izpilddirektors (izpilddirektors), finanšu direktors (finanšu direktors), CRO (galvenais risku direktors), CIO (galvenais informācijas vadītājs). Tas ir augstākā līmeņa
Pilnīga SM forma

Pilnīga SM forma

Saprašanās memoranda pilna forma - saprašanās memorands Pilna saprašanās memoranda forma apzīmē saprašanās memorandu - divu vai vairāku pušu vienošanās, kas norāda visu pušu nodomu virzīties kopīgā virzienā attiecībā uz darbību, nav juridiski saistoša un to var uzskatīt par soli uz priekšu oficiālas vienošanās virzienā starp pusēm. Kā darbojas saprašanās memora
Pilna NABARD forma

Pilna NABARD forma

Pilna NABARD forma - Valsts lauksaimniecības un lauku attīstības banka Pilna NABARD forma ir Nacionālā lauksaimniecības un lauku attīstības banka. NABARD tika izveidota 1982. gada 12. jūlijā pēc B.Sivarammana komitejas ieteikumiem attiecībā uz 1981. gada Lauksaimniecības un lauku attīstības valsts bankas īstenošanu, un tā ir bijusi Indijas augstākā attīstības finanšu institūcija, ti, tā ir lielā mērā iesaistījusies politikas un darbību plānošana lauksaimniecības un citu ekonomisko pakalpojumu jomā Indijas lauku rajonos. NABARD galvenokārt tika izveido
PACS pilna forma

PACS pilna forma

PACS pilna forma - primārās lauksaimniecības kredītbiedrības Pilna PACS forma ir primārās lauksaimniecības kredītbiedrības. PACS ir pirmā līmeņa kooperatīvā sabiedrība, kas palīdz lauksaimniekiem kredītam par dažādām lauksaimniecības un lauksaimniecības darbībām, nodrošinot lauksaimniecības, īstermiņa un vidēja termiņa aizdevumu prasības saviem biedriem un tā galvenokārt koncentrējas uz gramiem pančajatu un ciemata līmeņa lauksaimniekiem. Loma Tā ir pamatvienība, kas tiek
Pilna izpilddirektora forma

Pilna izpilddirektora forma

Pilna izpilddirektora forma - izpilddirektors Pilna izpilddirektora forma ir izpilddirektors. Viņš ir vecākais un visaugstākais korporatīvās organizācijas loceklis. Viņš ir vienīgais vecākais administrators, kurš rūpējas par visu organizācijas vadību un darbību un ir tieši pakļauts organizācijas valdei un priekšsēdētājam ar vienīgo mērķi - radīt bagātību tās ieinteresētajām personām un akcionāriem. Izpilddirektors ir jebkuras korpor
Pilna NACH forma

Pilna NACH forma

Pilna NACH forma - Nacionālā automatizētā klīringa iestāde Pilna NACH forma ir Nacionālais automatizētais informācijas centrs. Nacionālo automatizēto informācijas centru var definēt kā drošu, stabilu un pielāgojamu tiešsaistes platformu, kas tiek izmantota starpbanku un liela apjoma darījumu atvieglošanai finanšu iestādēm, bankām, uzņēmumiem un valdības struktūrām, un tā ir patiešām noderīga klīringa darījumos, kas ir apjomīgi un atkārtojas pēc būtības. NACH iezīmes Nacionālajai automatizē
Pilna SIP forma

Pilna SIP forma

SIP pilnīga forma (sistemātisks investīciju plāns) Pilna SIP forma, ti, sistemātisks ieguldījumu plāns, ir viena no ieguldījumu metodēm, kurā ieguldītājs var ievietot nemainīgu summu vairākās tirgū pieejamās kopfondu shēmās, periodiskums ir katru mēnesi vai ceturksni un tajā pašā laikā, baudot divējādus ieguvumus. augsta akciju tirgus atde
Pilna INR forma

Pilna INR forma

INR pilna forma - Indijas rūpija Pilna INR forma apzīmē Indijas rūpiju. INR ir īstermiņa termiņš Indijas rūpijai, kas ir oficiālā valūta valstī Indija, un tās emisiju regulē un kontrolē RBI vai Indijas Rezervju banka, kas arī iegūst savu lomu un funkcijas valūtas pārvaldībā atbilstoši Rezervju bankai. Indijas 1934. gads. Ī
Pilna RRB forma

Pilna RRB forma

Pilna RRB forma - Reģionālā lauku banka Pilna RRB forma ir Reģionālā lauku banka. Tās ir Indijas valdības bankas, kas ir komercbankas, kas darbojas reģionālā līmenī dažādos Indijas štatos. Tie galvenokārt kalpo valsts lauku rajoniem un sniedz tiem pamata bankas pakalpojumus un citus ar finansēm saistītus pakalpojumus. Tomēr to darbības
Pilnīga CIO forma

Pilnīga CIO forma

Pilnīga CIO (galvenā informācijas direktore) Pilna forma CIO apzīmē galveno informācijas virsnieku, un tas parasti tiek nozīmēts organizācijas augstākajam izpilddirektoram, kurš ir atbildīgs par stratēģijām, kas saistītas ar informācijas tehnoloģijām uzņēmumā, un tā veic tādas funkcijas kā vajadzību apzināšana un attīstība. tehnoloģiju uzņēmumā, rūpējot
Pilna ĀTI forma

Pilna ĀTI forma

Pilna forma ārvalstu tiešās investīcijas Šo pilno ĀTI vai ārvalstu tiešo ieguldījumu veidu labāk var saprast kā ieguldījumu, ko uzņēmums vai privātpersona, kas pieder vienai valstij, veic citas firmas akcijās un vērtspapīros, kas darbojas citā valstī, un uzņēmumiem, kas veic ĀTI, tiek piešķirts marķējums kā MNC (daudznacionāli uzņēmumi) vai MNE (daudznacionāli uzņēmumi). Kādi ir ĀTI ieguvumi? Ārvalstu
Pilna IDBI forma

Pilna IDBI forma

Pilnīga IDBI forma - Indijas rūpniecības attīstības banka Pilnīga IDBI forma ir Indijas Rūpniecības attīstības banka. Tā ir Attīstības finanšu institūcija, kas izveidota 1964. gadā kā Indijas Rezervju bankas īpašumā esošs meitasuzņēmums, lai sniegtu finansiālu atbalstu nozarēm un palīdzētu attīstības institūcijām (piemēram, NSE, NSDSL, SIDBI utt.) Indijā pēc neatkarības atgūšan
NEFT pilna forma

NEFT pilna forma

NEFT pilna forma (nacionālais elektroniskais naudas pārskaitījums) Pilna NEFT forma ir Nacionālais elektroniskais līdzekļu pārskaitījums, un tā ir tiešsaistes sistēma līdzekļu pārskaitīšanai no viena konta vienā bankā uz citu kontu citā bankā. Tas tika uzsākts 2005. gadā, un tas tika padarīts par obligātu visām bankām, kurās SEFT (Speciālā ekonomiskā fonda pārvedumu sistēma) pāriet uz NEFT sistēmu. NEFT sistēma darbojas uz atlikto
Pilna KYC forma

Pilna KYC forma

Pilna KYC forma - ZINĀT SAVU KLIENTU KYC ir pilnīga trīs dēļu vārdu forma, kas apzīmē ZINĀT JŪSU KLIENTU. Dažreiz to sauc arī par ZINĀT SAVU KLIENTU. Ziniet, ka jūsu klients ir standartizēts process, ko veic uzņēmums, lai pārbaudītu un noteiktu potenciālo jauno uzdevumu vai klientu identitāti. To alternatīvi izman
Pilna HDFC forma

Pilna HDFC forma

Pilna HDFC forma - Mājokļu attīstības finanšu korporācija Pilna HDFC forma ir Housing Development Finance Corporation. HDFC Bank Ltd. ir banku un finanšu pakalpojumu uzņēmums, kas atrodas Indijā un kura galvenā mītne atrodas Mumbajā, Indijā, un saviem klientiem sniedz daudz pakalpojumu un finanšu produktu, piemēram, personiskos aizdevumus, kredītkaršu iespējas, aizdevumus transportlīdzekļiem, vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību , aizdevumi ar ieķīlātu īpašumu utt., kuru galvenie produkti ir
Pilna PPT forma

Pilna PPT forma

Pilna PPT forma - PowerPoint prezentācija Pilna PPT forma ir PowerPoint prezentācija. PowerPoint prezentāciju var definēt kā prezentācijas, kuras parasti tiek izmantotas korporatīvajās sanāksmēs izglītības mērķiem, piemēram, apmācībai, ievadam utt., Un ko pat studenti izmanto savu vidusskolas / koledžas projektu un uzdevumu veidošanai, un tos sagatavo, iegūstot un apvienojot atsevišķus slaidus. kopā ar MS PowerPoint
Pilna CA forma

Pilna CA forma

Pilna CA forma - zvērināts grāmatvedis Pilna CA forma ir “ HARTĒTĀ GRĀMATVEDĪBA ”. Viņš ir juridisko kontu profesionālis, kurš rūpējas par uzņēmuma grāmatvedību. Būtībā viņš pārbauda uzņēmuma kontu un sniedz padomus nodokļu jautājumos saskaņā ar valsts nodokļu likumiem. CA (zvērināts grāmatvedis) darbs
Pilna MICR forma

Pilna MICR forma

Pilna MICR forma - magnētiskās tintes rakstzīmju atpazīšana Pilna MICR forma ir magnētiskās tintes rakstzīmju atpazīšana. Tā ir sistēma, kas tiek izmantota rakstzīmju atpazīšanai ar speciālas tintes, kā arī rakstzīmju palīdzību, jeb citiem vārdiem sakot, to var saprast kā tehnoloģiju, kas tiek izmantota, lai pārbaudītu fizisko dokumentu oriģinalitāti un autentiskumu (īpaši čeku), un to galvenokārt izmanto banku iestādes. Kā darbojas MICR tehnika? MICR
Pilnīga NIFTY forma

Pilnīga NIFTY forma

Pilna NIFTY forma - Nacionālā kaudzes biržas piecdesmit Pilna NIFTY forma ir National Stack Exchange Fifty. NIFTY ir ievērojamais NSE (Nacionālās fondu biržas) etalona indekss, kas sastāv no 50 dažādu uzņēmumu akcijām no dažādām diversificētām ekonomikas nozarēm, kur NIFTY vērtējums tiek noteikts, pamatojoties uz šo akciju rezultātiem, un tas pieder kā arī tos pārvalda ierobežoti NSE indeksi. Kā tiek aprēķināts NIFTY?
Pilna BPL forma

Pilna BPL forma

Pilna BPL forma - zem nabadzības sliekšņa Pilna BPL forma ir zem nabadzības sliekšņa. Zem nabadzības sliekšņa ir etalons, ko Indijas valdība izmanto, lai noteiktu iedzīvotājus ar zemākiem līdzekļiem, un lai izdzīvotu, nepieciešama valdības palīdzība, ko parasti nosaka minimālās dienas algas, kuras vajadzētu nopelnīt, lai kvalificētos dzīvošanai zem nabadzības sliekšņa. Vēsture Plānošanas komisi
Pilna CRM forma

Pilna CRM forma

Pilna CRM forma - klientu attiecību pārvaldība Pilna CRM forma nozīmē saiknes ar klientiem pārvaldību. Mūsdienu pasaulē klienti ir reāli jebkuras organizācijas virzītājspēki, un tāpēc ir ļoti svarīgi rīkoties ar tās klientiem, kur klientu attiecību pārvaldība ir metode, ko organizācija izmanto, lai pārvaldītu datus un citu mijiedarbību ar klientiem gan ar potenciālajiem klientiem, gan ar iepriekšējiem klienti, tā izmanto datu analīzes paņēmienus par klienta datiem, ieskaitot viņu vēsturi un detaļas, lai uzlabotu viņu pieredzi ar organizāciju. Iespējas Attiecību ar klientu pārval
Pilna GSE forma

Pilna GSE forma

Pilna GSE forma - Bombejas fondu birža Pilna GSE forma ir Bombejas fondu birža. GSE ir vecākā Āzijas birža, kas tika dibināta 1875. gadā kā vietējo akciju un biržas mākleru asociācija, un ir pirmā birža Indijā, kuru valdība atzina par biržu 1957. gadā saskaņā ar Vērtspapīru līgumu (regulas) likumu. un kopš tā laika tam ir
Pilna MRP forma

Pilna MRP forma

Pilna MRP forma - maksimālā mazumtirdzniecības cena Maksimālā mazumtirdzniecības cena ir pilna MRP forma. To aprēķina produkta ražotājs, un tā ir visaugstākā iespējamā cena, ko faktiski var pieprasīt par šo produktu no klienta, un tā sastāv no visiem nodokļiem, kas tiek iekasēti par šo produktu. Mērķis Maksimālās m
Pilna ESI forma

Pilna ESI forma

Pilna ESI forma - darbinieku valsts apdrošināšana Pilna ESI forma ir Darbinieku valsts apdrošināšana, un tā tika dibināta 1952. gada 24. februārī, lai darbotos kā veselības apdrošināšanas shēma Indijas darbiniekiem, un šo fondu pārvalda vienīgi ESIC (Darbinieku valsts apdrošināšanas korporācija) saskaņā ar noteikumiem un noteikumi, kas paredzēti 1948. gada Darbinieku valsts ap
Pilna PAN forma

Pilna PAN forma

PAN pilna forma - pastāvīgais konta numurs Pilna PAN forma ir pastāvīgais konta numurs. Pastāvīgais konta numurs (PAN) ir datorizēta elektroniska sistēma, kas piešķir unikālu 10 ciparu burtciparu numuru, ko ienākuma nodokļu departaments, Indijas valdība izsniedz dažādām struktūrām un identificē vairākus nodokļu maksātājus Indijā. PAN sastāv gan no alfabē
Pilna CPA forma

Pilna CPA forma

Pilna CPA forma (sertificēts valsts grāmatvedis) Pilna CPA forma ir sertificēts valsts grāmatvedis. Tas ir grāds, kas tiek atzīts visā pasaulē, un tā paša eksāmenus organizē un vada AICPA (pazīstams arī kā Amerikas sertificēto valsts grāmatvežu Amerikas institūts), un pretendenti, kuri mācās šajā kursā, var pabeigt to pašu un iegūt grādu tikai nedaudz vairāk no septiņiem mēnešiem līdz vienam gadam. Kā kļūt par CPA? Viņam obli
Pilna SBI forma

Pilna SBI forma

SBI pilnīga forma - Indijas Valsts banka Pilna SBI forma apzīmē VALSTS BANKU INDIJU. Indijas Valsts banka ir publiskā sektora finanšu iestāde un daudznacionāls uzņēmums. Bankai pieder 23 procenti no tirgus daļas banku nozarē aktīvu bāzes ziņā un 25 procenti kredītu un noguldījumu segmentos, padarot to par lielāko ar likumu noteikto finanšu pakalpojumu organizāciju Indijā. Vīzija SBI vīzija
NBFC pilna forma

NBFC pilna forma

NBFC pilna forma - nebanku finanšu kompānijas Pilna NBFC forma ir nebanku finanšu kompānijas. NBFC attiecas uz nebanku finanšu uzņēmumiem, kas ir atbildīgi par dažādu pakalpojumu, kas līdzīgi banku uzņēmumu pakalpojumiem, piedāvāšanu, piemēram, aizdevumu / avansu sniegšanu uzņēmumiem un citiem, pirkšanu uz nomaksu, līzingu, dažādu vērtspapīru, piemēram, akciju, parādzīmju, iegādi. obligācijas, akcijas utt., ko
Pilna SLR forma

Pilna SLR forma

Kas ir pilna spoguļkamera? Pilna SLR forma ir likumā noteiktā likviditātes pakāpe. To sauc par bankas turēto likvīdo aktīvu attiecību pret tīro pieprasījumu un saistībām pret laiku. Likvīdos aktīvus veido nauda, ​​zelts un citi tirgojami vērtspapīri. Likumā noteikto likviditātes koeficientu sauc par racionālu pamatu, kādā centrālā banka nosaka obligāto rezervju prasības, kurām saskaņā ar to jāsaskaņo banka. Termins likums nozīmē, ka bankai i
PTO pilnā forma

PTO pilnā forma

PTO pilnā forma - Pasaules tirdzniecības organizācija Pasaules tirdzniecības organizācija ir pilnīga PTO forma. Tā darbojas kā starpvaldību institūcija (starptautiska organizācija), kas ir atbildīga par ārējās tirdzniecības rūpēšanu starp divām vai vairākām valstīm, un tās galvenā mītne atrodas Ženēvā, Šveicē, un tā tika dibināta 1995. gada 1. janvārī ar mērķi samazin
Pilna SBU forma

Pilna SBU forma

Pilna SBU forma Pilna SBU forma ir Stratēģiskā biznesa nodaļa. SBU var definēt kā neatkarīgu nodaļu vai lielas organizācijas apakšvienību, kas ir pilnībā funkcionāla un koncentrējas uz mērķa tirgu un kurai ir sava misija, redzējums, virziens, mērķi un atbalsta funkcijas, piemēram, apmācības un cilvēkresursu nodaļas un šī vienība. ir tieši jāziņo attiecīgās
Pilna ROC forma

Pilna ROC forma

Pilnīga ROC forma - uzņēmuma reģistrators ROC pilnā veidlapa ir Uzņēmumu reģistrators. Uzņēmumu reģistratoru var definēt kā valsts iestādi, kas ir reģistrēta Korporatīvo lietu ministrijā un kurai ir nozīmīga loma dažādu uzņēmumu un LLP (ierobežotas atbildības partnerību) administrēšanā Indijā un kuras administratīvā pakļautība ir Centrālās valdības administrācija. valsts. Loma Saskaņā ar 1956. gada
Pilna CAG forma

Pilna CAG forma

Pilna CAG forma - Indijas kontrolieris un valsts kontrolieris Pilna CAG forma nozīmē “Indijas kontrolieris un valsts kontrolieris”. CAG, kas izveidota saskaņā ar Indijas Konstitūcijas 148. pantu, ir iestāde, kas pārbauda Indijas valdības un štata valdības ieņēmumus un izdevumus, ieskaitot iestādes, iestādes un struktūras, kuras galvenokārt finansē valdība, darbojoties arī kā ārējais revidents valdības īpašumā esošiem uzņēmumiem un valsts uzņēmumu un valsts uzņēmumu galveno meitasuzņēmumu papildu revidentam. Kādi ir pienākumi un pilnvaras? CA
Pilnīga POA forma

Pilnīga POA forma

Pilnīga POA forma - pilnvara Pilna POA forma nozīmē pilnvaru. Tas ir dokuments, kas pilnvaro īpašnieku pārstāvēt POA nodrošinātāju vai rīkoties tā vārdā lietās, kas saistītas ar uzņēmējdarbību, privātiem vai citiem juridiskiem jautājumiem. Persona, kas piešķir tiesības vai pilnvaro pārstāvēt viņa vārdā, ir POA piešķīrējs vai pilnvarotājs. Persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt
Pilna MFG forma

Pilna MFG forma

Pilna MFG forma - ražošana Pilna MFG forma ir ražošana. Ražošana ir izejvielu pārveidošana vai detaļu salikšana pilnās vai gatavās precēs ar roku, darbaspēka, mašīnu, instrumentu, ķīmisko vielu utt. Palīdzību tādā veidā, ka galīgajām saražotajām precēm ir pilnīgi atšķirīgas īpašības, izskats, izejvielām. Vēsture Kopš vecuma cilvēki ir
Pilna NPA forma

Pilna NPA forma

Kas ir pilna NPA forma? Pilna NPA forma ir nenesoši aktīvi. Tie ir sava veida klasificēti aktīvi, kurus izmanto, lai diferencētu aizdevumus un avansus, par kuriem ir nokavēta pamatsumma un / vai procenti, ti, maksājumi ir nokavēti / nokavēti un parasti saskaņā ar regulatīvo iestāžu noteiktajiem standartiem aktīvi tiek uzskatīti par NPA, ja neatgūšana netiek veikta pēdējās 90 dienas. Veidi # 1 - stan
Pilna USP forma

Pilna USP forma

USP pilna forma (unikāls pārdošanas piedāvājums) Pilna USP forma ir unikāls pārdošanas piedāvājums. Tā ir uzņēmuma produkta vai pakalpojuma unikālā īpašība, kas sniedz vai izceļ klientu labumu, kā arī atšķir uzņēmumu no tā konkurentiem tirgū, nodrošinot tam papildu priekšrocības, un par šo USP būtu pareizi jāpaziņo klientiem izmantot visas tā priekšrocības. Kāpēc tas ir svarīgi? Mūsdienu pas
Pilna NASDAQ forma

Pilna NASDAQ forma

Kāda ir NASDAQ pilnā forma? Pilna NASDAQ forma ir Nacionālā vērtspapīru dīleru asociācijas automatizētā kotācija. NASDAQ ir elektroniskais tirgus pasaules līmenī vērtspapīru pirkšanai un pārdošanai, izmantojot automatizēto tīklu, kuru 1971. gadā nodibināja NASD, ti, Nacionālā vērtspapīru tirgotāju asociācija (NASD), un tas ir arī tirgus indekss. ASV tehnoloģiju akcijas. Vē
IFC pilna forma

IFC pilna forma

IFC pilnīga forma - Starptautiskā finanšu korporācija Pilna IFC forma ir Starptautiskā finanšu korporācija. Starptautisko finanšu korporāciju var definēt kā globālu finanšu iestādi, kas koncentrējas tikai uz privātā sektora attīstību jaunattīstības valstīs, piedāvājot to pašu ar nepieciešamajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar konsultēšanu, ieguldījumu un aktīvu pārvaldību, un tās mērķis ir radīt labākus iztikas līdzekļus un šādas citas iespējas cilvēkiem, lai viņi varētu tikt galā ar nabadzību un iegūtu labāku dzīves līmeni. Vēsture Starptautiskā finanšu korporācija tika di
Pilna CFA forma

Pilna CFA forma

Pilna CFA forma - diplomēts finanšu analītiķis Pilna CFA forma ir Chartered Financial Analyst, tā ir pasaulē atzīta profesionālā kvalifikācija, kas kandidātam sniedz tādas zināšanas kā grāmatvedība, ekonomika, kapitāla tirgi, naudas pārvaldība, drošības analīze utt., Kas palīdz indivīdam uzlabot savu karjeru finanšu pakalpojumu nozarē. CFA ir kvalifikācija, ko
KPI pilna forma

KPI pilna forma

KPI pilna forma (galvenais veiktspējas rādītājs) Pilna KPI forma apzīmē galvenos darbības rādītājus, un tos izmanto, lai novērtētu organizācijas efektivitāti attiecībā uz veidu, kādā tā ir sasniegusi visus ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, un uzņēmumi laiku pa laikam izmanto šo darbības rādītāju laiks, lai novērtētu visu lēmumu un uzņēmējdarbības efektivitāti. Svarīgums Galvenie darbības rādītā
Pilna NRI forma

Pilna NRI forma

Pilna NRI forma - Indijas iedzīvotājs, kas nav pastāvīgais iedzīvotājs Pilnas formas NRI ir indietis, kas nav pastāvīgais iedzīvotājs, indivīds, kas nav Indijas nerezidents. Indijas nerezidents, kā noteikts FEMA likumā, ir Indijas izcelsmes indivīds, Indijas pilsonis, Indijas aizjūras pilsonis vai Indijas piekritējs, kurš uzturas ārpus Indijas Republikas, lai tur nodarbinātos, piemēram, vismaz 183 dienu periods iepriekšējā finanšu gadā saskaņā ar minētajiem nosacījumiem, lai kļūtu par nerezidentu. Indijas nerezidents parasti i
Pilnīga PO forma

Pilnīga PO forma

Pilnīga PO forma - pirkuma pasūtījums Akronīma PO pilnā forma ir Pirkuma pasūtījums. Tas ir dokuments, ko pircēja iepirkuma nodaļa ir sagatavojusi un nosūtījusi pārdevējam, norādot aprakstu, daudzumu un cenu, par kuru savstarpēji vienojušās preces vai pakalpojumi, kurus paredzēts iegādāties. To izmanto pirkumu
Pilna AGM forma

Pilna AGM forma

Pilna akcionāru sapulces forma - ikgadējā kopsapulce Pilna akcionāru sapulces forma ir ikgadējā pilnsapulce. AGM var definēt kā oficiālu akciju sabiedrības akcionāru un direktoru pulcēšanos katrā kalendārajā gadā, un ikgadējās pilnsapulces galvenais mērķis ir nodrošināt, lai 100% tiktu ievērotas visas likumīgās prasības, piemēram, sagatavošanās. un uzņēmuma finanšu pārskatu
Pilna BIC forma

Pilna BIC forma

BIC pilna forma - bankas identifikācijas kods Pilna BIC forma ir bankas identifikācijas kods. BIC ir labāk pazīstams arī kā SWIFT ID, SWIFT-BIC vai SWIFT kods, un to var definēt kā atšķirīgu burtu un ciparu identifikācijas kodu, ko apstiprinājusi ISO vai Starptautiskā standartizācijas organizācija, un šo kodu parasti prasa digitālās bankas lietojumprogrammas. lai pārskaitītu na
ICICI pilna forma

ICICI pilna forma

ICICI (Indijas rūpniecības kredītu un investīciju korporācija) pilna forma Pilna ICICI forma nozīmē Indijas rūpnieciskā kredīta un investīciju korporācija, kuras dibināšanas laikā pirmo reizi sauca par ICICI limited, un tā tika uzskatīta par Indijas finanšu iestādi. 1990. gada beigās banka ir piedzīvojusi milzīgas pārmaiņas savā biznesā, un viņi sāka piedāvāt projektu finanses organizācijām, tādējādi diversificējot biznesu, ieviešot plašu produktu un pakalpojumu klāstu, kā arī piederot daudziem meitasuzņēmumiem un pārveidojot tos. 2001. gadā ICICI valde un ICICI bankas val
Pilna KIP forma

Pilna KIP forma

Pilna CIP forma (apmaksāts pārvadājums un apdrošināšana) Pilna CIP forma nozīmē pārvadāšanu un apdrošināšanu, kas apmaksāta noteiktā vietā. CIP ir daļa no “INCOTERMS”, kas apzīmē starptautiskos komercnosacījumus. Kopumā ir 11 “INCOTERMS”, kuru daļa ir KIP. Starptautiskās tirdzniecības kameras definē INCOTERMS. INCOTERMS palīdz standartizēt eks
Pilna ASBA forma

Pilna ASBA forma

Pilna ASBA forma - pieteikumi, kurus atbalsta bloķētā summa Pilna ASBA forma ir Pieteikumi, kurus atbalsta bloķētā summa. Indijas vērtspapīru un biržu valde (SEBI), kas ir Indijas akciju tirgus regulators, ir definējis procesu, ko sauc par ASBA uzņēmumiem, kuri piesakās IPO (sākotnējais publiskais piedāvājums), tiesību emisija, FPS utt. ASBA kā process t
LLC pilna forma

LLC pilna forma

LLC pilnīga forma - sabiedrība ar ierobežotu atbildību Pilna LLC forma ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir partnerības vai individuālā uzņēmuma struktūras un uzņēmuma struktūras kombinācija, kas izveidojusies ASV, kur īpašnieku vai ieguldītāju atbildību ierobežo vai nu viņu rīcībā esošo krājumu daudzums, vai arī citi noteikti līdzekļi. . Tomēr šāda uzņēmuma ienākumi tie
Pilna COA forma

Pilna COA forma

Pilnas formas COA (kontu plāns) Pilna COA forma ir Konta plāns. Tas ir kontu saraksts, ko uzņēmums izveido, lai uzturētu visus kontus, kas darījumu vajadzībām izmantoti tā grāmatvedības sistēmā, lai tos organizētu, reģistrētu un nošķirtu. Tas satur dažādus kontus, piemēram, ieņēmumus, izdevumus, aktīvus, saistības, peļņu utt. Tas var svārstīties no vie