Atšķirība starp akcijām un parādzīmēm (ar infografiku)

Galvenā atšķirība starp akcijām pret parādzīmēm ir tā, ka akcijas ir kapitāls, kas pieder uzņēmuma akcionāriem. Tas dod tiesības balsot uzņēmuma jautājumos un tiesības pieprasīt viņu daļu uzņēmuma peļņā. Tā kā parādzīmes ir pēc būtības nodrošināti parāda instrumenti, ko emitējis uzņēmums līdzekļu vākšanai. Tam ir fiksēta procentu likme ar kumulatīvām un nekumulatīvām pazīmēm, kuras pēc noteikta laika intervāla var izpirkt vai nu pa daļām, vai vienreizējā maksājumā.

Akcijas pret parādzīmēm

Korporatīvajā pasaulē ir savs kapitāla struktūras kopums. Viņiem ir ļoti sarežģīts kapitāla formāts, kas ietver pamatkapitālu, parāda fondu, eņģeļu kapitālu, rezerves un pārpalikumu utt. Katram kapitāla struktūras komponentam ir savas īpatnības, kas padara to piemērotu savām situācijām un apstākļiem.

Kas ir Share?

Akcijas ir pamatkapitāls, kas pieder uzņēmuma īpašniekiem. Akciju turētājs tiek uzskatīts par uzņēmuma īpašnieku, un viņam ir dažādas tiesības saskaņā ar statūtiem. Akcijas ir uzņēmuma pamatkapitāla mērvienība. Parastie vārdi, kas tiek izmantoti akcijām, ir pamatkapitāls, akciju kapitāls, piederošais kapitāls utt.

Kas ir parādzīme?

Obligācijas ir uzņēmuma apliecinājums par parādu, ko konkrētā korporatīvā vienība ir aizņēmusies fonda nodrošinātājam, ti, ieguldītājam parāda veidā. Šie ir parāda instrumenti, kurus uzņēmumi izmanto, lai izpildītu kapitāla prasības, dodot aktīvus kā hipotēku / ķīlu. Pašlaik Indijā visām parādzīmēm ir pirmā maksa par uzņēmuma aktīviem.

Ņemsim parādzīmes piemēru.

Uzņēmumu ABC Ltd pārvalda XYZ virzītāju grupa, emitējot pamatkapitālu 500 miljonu ASV dolāru apmērā, emitējot akcijas pa 50 miljoniem USD 10. Viņi arī iegādājās iekārtas un aprīkojumu, izsniedzot nekonvertējamu parādzīmi (NCD) 300 miljonu dolāru vērtībā.

Šeit pamatkapitāls ir pamatkapitāls, kas pieder sabiedrībai un virzītāju grupai. Kaut arī NCD ir sabiedrības paņemtais parāds, ir parādzīmes piemērs.

Akcijas pret parādzīmēm

Kritiskās atšķirības starp akcijām un parādzīmēm

 • Pamatkapitāls ir uzņēmuma īpašumā esošais kapitāls, pamatkapitāls, uzņēmuma pamatkapitāls, savukārt Debenture ir uzņēmuma apliecinājums parāda nodrošinātājam uzņēmumam.
 • Akcijas ir obligāti jāizdod katram uzņēmumam, savukārt obligācijas nav obligāti jāizdod katram uzņēmumam.
 • Akcijas dod tiesības uz dividendēm, bet obligācijas - uz procentu maksājumu.
 • Akcijām nav nekāda aresta uz viņu ieguldījumu, savukārt obligāciju turētāji ir ieķīlājuši uzņēmuma aktīvus.
 • Akcionāri ir kapitāla īpašnieki un viņiem ir vadības tiesības uzņēmumā, savukārt obligāciju turētāji ir uzņēmuma kreditors. Tādējādi viņiem nav pārvaldīšanas tiesību.
 • Akcionāri ir patiesie riska nesēji, jo viņiem nav nekāda nodrošinājuma pret viņu ieguldījumiem, savukārt obligāciju turētāji nav pakļauti riskam, jo ​​viņiem ir aktīvu ķīla par labu viņiem.
 • Likvidācijas brīdī akcijām ir atlikušais procents par aktīvu, kas paliek pēc visu nodevu un kreditoru parādu atmaksas. Turpretī obligācijām ir pirmās tiesības pēc visu likumā noteikto nodevu un darbinieku maksājumu atmaksas.
 • Akcijas nekad nevar pārveidot par jebkāda veida kapitāla struktūru, savukārt obligācijas var pārveidot par akcijām vai citu īpašumtiesību kapitālu.
 • Uzņēmumam nav obligāti jāatdod pamatkapitāls akcionāriem. Turpretim uzņēmumam obligāti jāveic procentu un pamatsummas maksājums un atmaksa parādzīmju īpašniekiem.
 • Akciju piemēri ir pamatkapitāls vai priekšrocību akciju kapitāls, savukārt obligāciju piemērs ir konvertējama parādzīme, nekonvertējamas obligācijas utt.
 • Akcionāru fonds jāatklāj bilancē kā akcionāru fonds, savukārt obligācijas jāatklāj ilgtermiņa saistību postenī ilgtermiņa saistības.

Salīdzinošā tabula

Pamats  Akcijas Parādzīmes
Struktūra Akcijas ir uzņēmuma pamatkapitāls. Obligācijas ir uzņēmuma parāds.
Dividendes tiesības Akcijām pēc noklusējuma ir tiesības uz dividendēm uzņēmuma peļņā. Obligāciju turētājiem ir tiesības saņemt procentus no viņu piešķirtā parāda fonda.
Balsošanas tiesības Akcionāriem ir balsstiesības uzņēmuma ikgadējā pilnsapulcē. Obligāciju īpašniekiem nav balsstiesību pilnsapulcē.
Pārvēršana Akcijas nav konvertējamas parādā vai citā kapitāla struktūrā. Obligācijas var emitēt ar iespēju konvertēt akcijās.
Riska turētājs No ieguldītāja viedokļa akcionāri ir uzņēmuma vislielākā riska īpašnieki. No ieguldītāja viedokļa ieguldījums parādzīmēs ir viens no drošākajiem ieguldījumu instrumentiem.
Lien Akcionāriem nav nekāda aresta uz uzņēmuma aktīviem. Parasti parādzīmju īpašniekiem ir parāds arests uz visiem uzņēmuma aktīviem.
Īpašnieks / kreditors Akcionāri ir uzņēmuma īpašnieki. Obligāciju turētāji ir uzņēmuma kreditors.
Tieši likvidācijas brīdī Likvidācijas laikā akcionāriem ir atlikušās tiesības. Obligāciju turētājiem ir pirmās tiesības uz uzņēmuma aktīvu pēc likumā noteikto nodevu un darbinieku maksājumu atmaksāšanas.
Kredītplecs Akcijas nedod uzņēmumam sviras priekšrocības. Obligācijas dod sviras ieguvumu uzņēmumam.
Piespiešana izsniegt Katram uzņēmumam pamatkapitāla emisija ir obligāta, un tā ir jāsaglabā visā uzņēmuma darbības laikā. Katram uzņēmumam nav nepieciešams izdot Debenture par jautājumiem.
Atgriešanās piespiešana Uzņēmumam nav obligāti deklarēt dividendes. Uzņēmumam ir obligāti jāmaksā un jāatmaksā procenti un parāds.
Piemērs Piemērs ir pamatkapitāls un priekšrocību pamatkapitāls. Piemēri ir nekonvertējamās obligācijas, konvertējamās obligācijas, 2. maksas obligācijas utt.
Informācijas atklāšana finanšu pārskatā Pamatkapitāls jāatklāj bilances postenī “Akcionāru līdzekļi” kapitāla un pasīvu pusē. Obligācijas jāatspoguļo bilances ilgtermiņa aizņēmumu sadaļā Ilgtermiņa saistības pašu kapitālā un pasīvos.

Secinājums

Tāpat kā abām monētas pusēm, arī akcijām un parādzīmēm ir savi plusi un trūkumi. Tie ir visizplatītākais kapitāla piesaistes avots. Būdami viens īpašumtiesību fonds un cits parāda fonds, uzņēmumi izmanto abus, pamatojoties uz viņu prasībām.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found