Galvenā grāmata pret izmēģinājuma bilanci 4 galvenās atšķirības (ar infografiku)

Atšķirība starp virsgrāmatu un izmēģinājuma bilanci

Galvenā atšķirība starp virsgrāmatu un izmēģinājuma bilanci ir tāda, ka uzņēmuma sagatavotā virsgrāmata ir dažādu galveno kontu kopums, kurā ir detalizēti uzņēmuma darījumi ar visiem kontiem, turpretī uzņēmuma izmēģinājuma bilance ir tikai galīgais atlikums, kas atrodas šajos uzņēmuma kontos.

Galvenās grāmatas un izmēģinājuma bilances sagatavošana ir divas galvenās darbības grāmatvedības ciklā. Kritiskā atšķirība ir tā, ka virsgrāmata ir kontu kopums, kurā ir detalizēti veikti darījumi. Tajā pašā laikā izmēģinājuma atlikums ir paziņojums, kas reģistrē virsgrāmatas beigu atlikumus.

 • Galvenā grāmata ir uzņēmuma galvenais kontu un primāro grāmatvedības dokumentu kopums. Virsgrāmata sniedz pilnīgu grāmatvedības darījumu uzskaiti finanšu gada laikā. Informācija virsgrāmatās tiek apkopota no žurnāliem, kas ir primārā kontu grāmata. Tas ietver darījumu debeta un kredīta ierakstus. Parasti to atdala kā citu aktīvu klasi, piemēram, īpašnieku pašu kapitālu, aktīvus, saistības, ieņēmumus un izdevumus. Visas summas, kas saistītas ar attiecīgo biznesu, tiek ievietotas žurnālā. Virsgrāmatu var sagatavot jebkuram laika periodam, kad Organizācija to pieprasa, neatkarīgi no tā, vai tas ir finanšu gads vai kalendārais gads.
 • Izmēģinājuma atlikums ir pārskats, kas parāda visu virsgrāmatas kontu kopējās atlikuma summas par konkrēto periodu, ti, mēnesi, ceturksni, pusgadu, gadu. Citiem vārdiem sakot, grāmatvedības bilances ņemšana un uzrādīšana vienā darblapā, kā noteikts datums, ir izmēģinājuma bilance. Tas sniedz ātru pārskatu par dažādu kontu vadītāju atlikumiem.

 Virsgrāmatas un izmēģinājumu bilances infografika

Virsgrāmatas piemērs

Izmēģinājuma atlikuma piemērs

Pieņemsim, ka mums ir šāda informācija par SIA XYZ

Risinājums: Mums ir jāievieto attiecīgie atlikumi piemērotā debeta vai kredīta galvā.

Plūsmas diagramma, kas parāda dažādus finanšu darījumus organizācijā un darbības, kurās attēlā redzama galvenā grāmata un izmēģinājuma bilance:

Galvenās atšķirības

Galvenās atšķirības ir šādas:

 • Informācijas apjoms un raksturs: Galvenajā grāmatā ir visi organizācijas konti ar darījumiem. Būtībā tā ir informācijas datu bāze. Tā kā izmēģinājuma atlikums nodrošina tikai katra no šiem kontiem galīgo atlikumu. Tas ir virsgrāmatas atvasinājums.
 • Kopsavilkuma līmenis: Virsgrāmatā var būt simts lappuses atbilstoši darījumu apjomam. Turpretī izmēģinājuma bilancē ir tikai dažas lappuses, kurām ir virsgrāmatas beigu atlikums.
 • Lietošana: grāmatvežiem galvenā grāmata ir galvenais informācijas avots, pārbaudot kontu grāmatas. No otras puses, izmēģinājuma bilanci izmanto, lai noteiktu visu debetu un kredītu matemātisko precizitāti, jo abu kopsummai jābūt vienādai, lai pārliecinātos, ka grāmatas ir līdzsvarā. Organizācijas noslēguma revīzijas beigās revidentiem ir galīgie atlikumi visiem kontiem, kas pieejami izmēģinājuma bilancē, lai viņi varētu efektīvāk veikt savu darbu. Viņi izmanto galveno grāmatu, lai izsekotu atlikumus līdz katras galvas atsevišķiem darījumiem.
 • Kontu klasifikācija: grāmatošana galvenajā grāmatā tiek veikta pēc kontu klases, taču izmēģinājuma bilancē šādas kontu klasifikācijas nav.
 • Laika periods: Virsgrāmata reģistrē darījumus organizācijas pārskata gadā par jebkuru periodu, savukārt izmēģinājuma bilance parasti tiek sagatavota pārskata gada pēdējā dienā.
 • Investoru vajadzībām: izmēģinājuma bilanci ieguldītājs plaši izmanto pētījumam, ja viņi vēlas ievietot naudu uzņēmuma akcijās. Galvenā grāmata šādai lietošanai nav pieejama.

Galvenās grāmatas un izmēģinājumu bilances salīdzinošā tabula

Pamats Virsgrāmata Izmēģinājuma atlikums
Nozīme Galvenā grāmata ir definēta kā kontu grāmata. Izmēģinājuma atlikums ir katra galvenā konta kontu un atlikumu uzskaitījums.
Saturs Organizācijas galvenā grāmata ir ieraksts, kurā iekļauti visi tās aktīvi, ieņēmumi, saistības, izdevumi, peļņas un zaudējumu konti ar summu attiecīgajos kontos. Tas ir iekšējs pārskats, kurā apkopoti konti ar debeta atlikumiem un konti ar kredīta atlikumiem un pierādīts, ka debeta atlikumu kopsumma ir vienāda ar kredīta atlikumiem.
Mērķis Tie ir sagatavoti dažādu kontu, piemēram, aktīvu, saistību utt., Klasificēšanai. Tā ir gatava pārbaudīt no Virsgrāmatas iegūtā debeta un kredīta atlikuma kopsummas aritmētisko precizitāti.
Veidu klasifikācija kopā ar piemēriem Kopumā ir septiņas galvenās grāmatas klasifikācijas.

 • Aktīvi, piemēram, skaidra nauda, ​​debitoru parādi, zeme, aprīkojums utt.
 • Saistības, piemēram, kreditori, kreditori utt.
 • Akcionāru pašu kapitāls
 • Pamatdarbības ieņēmumi, piemēram, pārdošana, maksa par pakalpojumiem utt .;
 • Darbības izdevumi, piemēram, algas izdevumi, īres izdevumi utt.
 • Ieņēmumi, kas nav saistīti ar darbību, piemēram, ienākumi no ieguldījumiem uc;
 • Izdevumi un zaudējumi, kas nav saistīti ar darbību, piemēram, procentu izdevumi utt .;
Izmēģinājuma atlikumi ir trīs veidi:

• neizlīdzināts izmēģinājuma atlikums,

• koriģētā izmēģinājuma bilance un

• Izmēģinājuma bilance pēc noslēguma

Lai gan abi ir svarīgi grāmatvedības cikli, starp tiem ir daudz atšķirību. Abiem ir sava attiecīgā nozīme un laiks biznesa ciklā. Īsumā mēs varam teikt, ka galvenā grāmata ir konta gudrs visu monetāro darījumu kopsavilkums. Turpretī izmēģinājuma atlikums ir šādu virsgrāmatu kontu debeta un kredīta atlikums.

Secinājums

Ir svarīgi precīzi saprast atšķirību starp virsgrāmatu un izmēģinājuma bilanci, jo abi ir izšķiroši soļi gada beigu finanšu pārskatu, piemēram, bilances, sagatavošanā.

Mēs varam secināt, ka Trail Balance ir jebkura biznesa sirds. Tas ir uzņēmējdarbības kopsavilkums, kas notika pārskata periodā, kurā uzņēmējdarbība tiek parādīta, izmantojot dažādas grāmatas.