Emitētās un neizmaksātās akcijas Top 6 atšķirības (infografika)

Galvenā atšķirība starp emitētajām un apgrozībā esošajām akcijām ir tā, ka emisijas akcijas ir kopējās akcijas, kuras uzņēmums emitējis, lai piesaistītu līdzekļus. Tā kā apgrozībā esošās akcijas ir akcijas, kas attiecīgajā brīdī ir pieejamas akcionāriem pēc atpirkto akciju izslēgšanas.

Atšķirība starp emitētajām un neapmaksātajām akcijām

  • Emitētās akcijas ir akcijas, kuras emitē uzņēmums. Šīs akcijas pieder tās akcionāriem un investoriem. Uzņēmums tos izsniedz cilvēkiem Sabiedrībā vai plašākai sabiedrībai un dažām lielām ieguldījumu institūcijām.
  • Neapmaksātās akcijas ir Emitētās akcijas, atskaitot valsts kases krājumus. Kad uzņēmums atpērk savas akcijas un nenodod tās pensijā, tiek uzskatīts, ka tās ievieto kasē. Tādējādi pēc šādu akciju atņemšanas kasē tiek uzskatīts, ka atlikušās ir apgrozībā esošās akcijas. Mēs izmantojam apgrozībā esošo akciju skaitu, lai aprēķinātu dažādus finanšu rādītājus, piemēram, Peļņa uz akciju (EPS).

Neapmaksātās akcijas ir mazākas vai vienādas ar Emitētām akcijām. Tās nevar būt vairāk par emitētām akcijām, bet var būt tām līdzvērtīgas, ja nav pašu kapitāla.

Neapmaksātās akcijas = Emitētās akcijas - pašu kapitāls

Emitēto un neapmaksāto akciju piemērs

Apskatīsim piemēru, lai to labāk saprastu. Uzņēmumam XYZ Inc. ir 50 000 emitētu akciju. Tas atpērk 2000 akcijas un nenodod tās pensijā, proti, Sabiedrība tās glabās kā pašu kapitālu. Kāds ir apgrozībā esošo akciju skaits?

Kā mēs zinām, apgrozībā esošās akcijas tiek emitētas, atskaitot pašu akcijas, ti

  • Neapmaksātās akcijas = Emitētās akcijas - pašu kapitāls
  • Tādējādi apgrozībā esošās akcijas = 50000 - 2000 = 48 000

Izsniegta pret izcilu akciju infografiku

Šeit mēs piedāvājam jums 6 lielāko atšķirību starp Emitētajām un Neapmaksātajām akcijām

Emitētas pret nenomaksātajām akcijām - galvenās atšķirības

Kritiskās atšķirības starp emitētajām un neapmaksātajām akcijām ir šādas:

  • Emitētās akcijas ir kopējās Sabiedrības emitētās akcijas. Tā kā apgrozībā esošās akcijas ir akcijas ar akcionāriem, tas ir, neietver Sabiedrības atpirktas akcijas. Tādējādi, atskaitot savas akcijas no emitētajām akcijām, tiks iegūtas apgrozībā esošās akcijas.
  • Emitētās akcijas ietver pašu kapitālā esošās akcijas. Uzņēmums var tos izmantot nākotnes pārdošanai vai kāda cita biznesa iegādei. Turpretī apgrozībā esošās akcijas neietver pašu kapitālu.
  • Finanšu pārskati neuzrāda emitētās akcijas. Salīdzinājumam - finanšu pārskatos netiek uzrādītas apgrozībā esošās daļas.
  • Neapmaksātās akcijas palīdz noteikt balsstiesības Sabiedrībā katram akcionāram, kā arī kopējo balsstiesīgo akciju skaitu.
  • Neapmaksātās akcijas ir noderīgas, lai uzzinātu Sabiedrības finanšu rādītājus par vienu akciju. Piemēram, lai aprēķinātu peļņu par akciju EPS, peļņa tiek dalīta ar apgrozībā esošajām akcijām, nevis ar emitētajām akcijām.
  • Neapmaksātās akcijas ir mazākas vai vienādas ar emitētajām akcijām. Tās lielākoties ir mazākas par emitētajām akcijām, izņemot uzņēmumus, kuriem nav pašu kapitāla. Pēdējā gadījumā apgrozībā esošās akcijas būs vienādas ar emitētajām akcijām.

Emitētas pret nenomaksātajām akcijām

Tagad aplūkosim atšķirību starp emitētajām un neizmaksātajām akcijām.

Pamats Emitētās akcijas Neapmaksātās akcijas
Definīcija Šīs akcijas pieder ieguldītājiem un Sabiedrības akcionāriem. Tie iekļauj arī Sabiedrības turētās akcijas valsts kasē pēc tam, kad tā atpērk savas akcijas. Tā ir emitēta akcija, atskaitot kasē turētās akcijas. Tas ir faktiskais akciju skaits, kas pieder investoriem.
Galvenā atšķirība Emitētajā akcijā ietilpst pašu kapitāls. Tajā nav iekļauti valsts kases krājumi.
Ziņošana Finanšu pārskatos par šīm akcijām netiek ziņots. Finanšu pārskatos par šīm akcijām ziņo.
Finanšu rezultāti Tas nesniedz pilnīgu priekšstatu par uzņēmuma finansiālajiem rezultātiem, vienlaikus novērtējot galvenos rādītājus uz vienu akciju. Tos galvenokārt izmanto, lai novērtētu Sabiedrības darbību un atrastu galvenos rādītājus uz vienu akciju.
Balsošanas vara Tajā ietilpst valsts kase, kurai nav balsstiesību. Vēl viens tā izmantojums ir kopējo balsošanai pieejamo akciju noteikšana un katra akcionāra akciju un balsstiesību procentuālā daļa.
Daudzums Tās ir lielākas vai vienādas ar apgrozībā esošajām akcijām. Neapmaksātās akcijas ir mazākas vai vienādas ar emitētajām akcijām. Tās var būt vienādas ar emitētajām akcijām tikai tad, ja pašu kapitāls ir nulle.

Secinājums

Emitētās akcijas pret apgrozībā esošajām akcijām ir finanšu nosacījumi, kas attiecas uz Sabiedrības kapitāla struktūru. Mēs esam redzējuši atšķirību starp abiem terminiem. Lai arī emitētajās akcijās ir Sabiedrības pašu kapitāls, apgrozībā esošajām akcijām ir lielāka nozīme finanšu analītiķiem. Neapmaksātās akcijas nodrošina balsstiesību skaitu Sabiedrībā un palīdzību uzņēmuma galveno finanšu rādītāju noteikšanā.

Visām biržā kotētām sabiedrībām ir jāievēro sarakstā iekļaušanas prasības. Tādējādi viņi savā tīmekļa vietnē un biržās atklās emitēto un apgrozībā esošo akciju skaitu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found