Īstermiņa un ilgtermiņa aktīvi | 7 galvenās atšķirības (ar infografiku)

Atšķirība starp apgrozāmo un ilgtermiņa aktīvu

Aktīvi ir uzņēmējdarbības resursi; aktīvi ir divu veidu, proti, apgrozāmie un ilgtermiņa aktīvi. Apgrozāmie aktīvi ir aktīvi, kas ir līdzvērtīgi naudai vai tiks konvertēti skaidrā naudā noteikta gada laikā. Ilgtermiņa aktīvi ir tie aktīvi, kurus viena gada laikā nepārvērš skaidrā naudā un kuriem ir ilgtermiņa raksturs.

Apgrozāmie aktīvi sastāv no naudas un ekvivalentiem, kas parasti ir pirmais rindas postenis bilances aktīvu pusē, kad bilanci sagatavo, pamatojoties uz likviditāti. Naudas ekvivalenti parasti ir komercpapīri, kurus uzņēmums iegulda, kas ir tikpat likvīdi kā skaidra nauda. Pārējie apgrozāmie līdzekļi ir debitoru parādi, kuru naudas summa uzņēmumam ir parādā no debitoriem, kuriem viņi ir pārdevuši savas preces uz kredīta.

Vēl viens nozīmīgs apgrozāmo līdzekļu krājums; jebkuram uzņēmumam ir nepieciešams uzturēt noteiktu krājumu līmeni uzņēmējdarbības vadīšanai, gan augsts, gan zems krājumu līmenis uzņēmumam nav vēlams. Pārējie apgrozāmie aktīvi ietver atliktos ienākuma nodokļus un iepriekš samaksātos ieņēmumus.

IAL ir lielākā daļa uzņēmuma ilgtermiņa aktīvu. Iekārtas mašīnas un iekārtas bilancē uzrāda bilances vērtībā, kas parasti ir šī cietā aktīva iegādes izmaksas. Uzņēmumi arī nolieto rūpnīcas un iekārtas, izmantojot lineāro metodi vai dubultās samazināšanās metodi.

Uzņēmums ziņo par neto PP&E, kas bruto PP&E koriģēja pēc uzkrātā nolietojuma. Pārējie ilgtermiņa aktīvi ietver ilgtermiņa ieguldījumus, ilgtermiņa atlikto nodokli, uzkrāto nolietojumu un amortizāciju. Nemateriālā vērtība ir nemateriālā aktīva piemērs. Nemateriālie aktīvi tiek koriģēti, ņemot vērā amortizāciju, nevis nolietojumu.

Apgrozāmo līdzekļu un ilgtermiņa aktīvu infografika

Galvenās atšķirības

  • Apgrozāmie aktīvi ir tie aktīvi, kas ir līdzvērtīgi naudai vai tiks konvertēti skaidrā naudā noteikta gada laikā. Ilgtermiņa aktīvi vai ilgtermiņa aktīvi ir tie aktīvi, kurus viena gada laikā nepārvērš skaidrā naudā un kuriem ir ilgtermiņa raksturs.
  • Apgrozāmo līdzekļu sarakstā ir nauda un tās ekvivalenti, īstermiņa ieguldījumi, debitoru parādi, krājumi un priekšapmaksas ieņēmumi. Ilgtermiņa aktīvu sarakstā ietilpst ilgtermiņa ieguldījumi, rūpnīcas pamatlīdzekļi, nemateriālā vērtība, uzkrātais nolietojums un amortizācija, kā arī ilgtermiņa atliktie nodokļi.
  • Apgrozāmie līdzekļi, tos pārdodot, tiek uzskatīti par tirdzniecības peļņu un tiek aplikti ar uzņēmumu ienākuma nodokli. No otras puses, vienmēr, kad tiek pārdoti ilgtermiņa aktīvi, tas tiek uzskatīts par kapitāla pieaugumu, un tādā gadījumā tiek piemērots kapitāla pieauguma nodoklis.
  • Apgrozāmie aktīvi netiek pakļauti pārvērtēšanai, tikai dažos gadījumos krājumi var tikt pārvērtēti. Uzņēmumam ir jāpārvērtē ilgtermiņa aktīvi, piemēram, PP&E. Ikreiz, kad materiāla aktīva tirgus vērtība samazinās, salīdzinot ar šī aktīva uzskaites vērtību. Uzņēmumam ir jāpārvērtē šo aktīvu uzskaites vērtība, un starpību šī perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrāda kā zaudējumus.

Salīdzinošā tabula

Pamats Apgrozāmie līdzekļi Ilgtermiņa aktīvi
Definīcija Apgrozāmie aktīvi ir tie aktīvi, kas ir līdzvērtīgi naudai vai tiks konvertēti skaidrā naudā noteikta gada laikā. Ilgtermiņa aktīvi ir aktīvi, kas viena gada laikā netiks konvertēti skaidrā naudā un ir ilgtermiņa aktīvi.
Vienumi Tekošajos aktīvos ietilpst tādas pozīcijas kā nauda un tās ekvivalenti, īstermiņa ieguldījumi, debitoru parādi, krājumi un priekšapmaksas ieņēmumi. Ilgtermiņa aktīvi ietver ilgtermiņa ieguldījumus, rūpnīcas pamatlīdzekļus, nemateriālo vērtību, uzkrāto nolietojumu un amortizāciju un ilgtermiņa atlikto nodokļu aktīvus.
Daba Apgrozāmie līdzekļi ir uzņēmuma īstermiņa resursi. Šie aktīvi ir ilgtermiņa resursi biznesa vadīšanai.
Vērtēšana Parasti apgrozāmie līdzekļi bilancē tiek vērtēti pēc tirgus cenām. Ilgtermiņa aktīvi bilancē tiek novērtēti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nemateriālajiem aktīviem tie tiek novērtēti pēc iegādes vērtības, atskaitot nolietojumu.
Labā griba Nav apgrozāmo līdzekļu daļa Ilgtermiņa aktīvus var sīkāk sadalīt materiālajos un nemateriālajos aktīvos. Vispopulārākais nemateriālais aktīvs ir nemateriālā vērtība, kas rodas iegādes rezultātā.
Ietekme uz nodokļiem Apgrozāmo līdzekļu pārdošana rada peļņu no tirdzniecības darbībām. Pārdodot ilgtermiņa aktīvus, rodas kapitāla pieaugums, un šādā gadījumā tiek piemērots kapitāla pieauguma nodoklis.
Pārvērtēšana Apgrozāmie aktīvi nav pakļauti pārvērtēšanai; tikai dažos gadījumos krājumus var pārvērtēt. PP&E pārvērtēšana ir ļoti izplatīta ilgtermiņa aktīvu gadījumā. Ikreiz, kad materiāla aktīva tirgus vērtība samazinās, salīdzinot ar šī aktīva uzskaites vērtību. Uzņēmumam ir jāpārvērtē šo aktīvu uzskaites vērtība, un starpība, kas uzrādīta par zaudējumiem šī perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Secinājums

Aktīvi ir resursi, kas uzņēmumam nepieciešami, lai vadītu un attīstītu savu biznesu. Apgrozāmie un ilgtermiņa aktīvi kopā veido kopējos aktīvus, kas nepieciešami uzņēmumam. Ilgtermiņa aktīvi ir nepieciešami uzņēmējdarbības ilgtermiņa mērķiem, piemēram, sauszemes tehnika un mašīnas, kas nepieciešami ilgtermiņa uzņēmējdarbībai.

No otras puses, apgrozāmie līdzekļi ir resursi, kas nepieciešami uzņēmuma ikdienas darbību veikšanai. Apgrozāmie aktīvi bilancē parasti tiek uzrādīti par pašreizējo vai tirgus cenu. No otras puses, ilgtermiņa aktīvi bilancē tiek uzrādīti pēc iegādes cenas, koriģējot ar nolietojumu / amortizāciju, kas tiek pārvērtēta ikreiz, kad tirgus cena samazinās salīdzinājumā ar grāmatvedības cenu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found