Uzkrājumu grāmatvedības piemēri 10 izplatīti piemēri ar žurnāla ierakstiem

Uzkrājumu grāmatvedības piemēri

Uzkrājumu grāmatvedībā tiek atzīti uzņēmuma nopelnītie ieņēmumi pārdošanas brīdī un izdevumi to rašanās brīdī, kuru piemēri ietver preču pārdošanu uz kredīta, kur pārdošana tiks reģistrēta grāmatvedības grāmatās datumā. neatkarīgi no tā, vai tas ir kredīts vai skaidra nauda.

Visbiežāk uzkrājumu uzskaites piemēri ir sniegti zemāk -

  1. Pārdošana uz kredīta
  2. Pirkums uz kredīta
  3. Ienākuma nodokļa izdevumi
  4. Iepriekš samaksāta īre
  5. Procenti, kas saņemti FD
  6. Apdrošināšanas izdevumi
  7. Elektroenerģijas izdevumi
  8. Pēcpārdošanas atlaide
  9. Nolietojums
  10. Revīzijas maksa

Ļaujiet mums detalizēti apspriest katru no tiem ar žurnāla ierakstiem.

1. piemērs - pārdošana uz kredīta

Uzkrājumu metodē pārdošanas rēķinu sastādīšanas laikā darījums ir reģistrēts kontu grāmatās neatkarīgi no tā, vai skaidrā nauda ir faktiski saņemta vai nē.

 piemēram, X ltd. Pārdošanas preces 500 USD apmērā Y Ltd.

X Ltd grāmatās:

2. piemērs - pirkums uz kredīta

Šajā grāmatvedībā metodes iegāde ir ierakstīta grāmatās materiāla un rēķina saņemšanas laikā neatkarīgi no tā, ka skaidra nauda ir samaksāta vēlāk.

Iepriekš minētajā piemērā Y Ltd. savās grāmatvedības grāmatās atpazīst pirkumu grāmatas.

Y Ltd grāmatās:

3. piemērs - ienākuma nodokļa izdevumi

Ienākuma nodokļa izdevumi tiek uzskaitīti, pamatojoties uz finanšu gadā gūtajiem ieņēmumiem, neatkarīgi no faktiskā maksājuma.

Žurnāla ieraksti ir šādi -

4. piemērs - iepriekš samaksāta īre

SIA XYZ Samaksāja nomas maksu par 1. ceturksni (no 19. janvāra līdz 19. martam) iepriekš ABC Ltd 31. decembrī.

Šajā gadījumā īres izdevumi pieder periodam no janvāra līdz 19. martam, bet faktiski tie ir samaksāti 31. decembrī18. Tāpēc tā nevar atzīt izdevumus decembra mēnesī.

 Žurnāla ieraksti ir šādi -

 SIA XYZ grāmatās:

Piezīme: Priekšapmaksas īre tiks parādīta bilances aktīvu pusē uz 31.12.2018

SIA ABC grāmatās:

Piezīme: Avansā saņemtā īre bilances pasīvu pusē tiks rādīta uz 31.12.2018

5. piemērs - FD saņemtie procenti

XYZ Ltd ir ieguldījusi 500 ASV dolārus FD @ 5% 5 gados uz 01.01.2019. Pilnu summu saņems pēc termiņa beigām, ti, pēc pieciem gadiem 2023. gada 31. decembrī, bet uzkrātie procenti tiks atzīti katru gadu.

Uzkrātie procenti žurnālā ir šādi:

Piezīme: Uzkrātie procenti tiks parādīti bilances aktīvu pusē 31.12.2019.

6. piemērs - Apdrošināšanas izdevumi

XYZ Ltd katru gadu maksā apdrošināšanas prēmiju 800 USD par laika posmu no 2018. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 30. jūnijam.

Iepriekš minētajā gadījumā 50% apdrošināšanas prēmija attiecas uz 2018. gadu un 50% par 2019. gadu.

Žurnāla ieraksti ir šādi -

Piezīme. Apdrošināšanas prēmija 400 USD apmērā iekasēs peļņu un zaudējumus a / c par gadu, kas beidzās 2018. gada 31. decembrī, un iepriekš samaksātā apdrošināšanas prēmija tiks parādīta bilances aktīvu pusē 31.12.2018.

7. piemērs - elektroenerģijas izdevumi

Elektroenerģijas uzņēmums regulāri nodrošina patērētājam elektroenerģiju, un rēķinu patērētājs saņem pēc mēneša beigām. Tāpēc patērētājam līdzīgai vienībai mēneša beigās attiecīgi jāparedz uzkrājumi.

8. piemērs - atlaide pēc pārdošanas

Parastā praksē daudzi uzņēmumi reizi ceturksnī / pusgadā / gadā piešķir dīleriem un izplatītājiem atlaides pēc pārdošanas par mērķa sasniegšanu shēmas perioda beigās, par kuru uzņēmumam katru mēnesi jānodrošina uzkrājumi, lai tie atbilstu pārdošanas apjomam VS atlaide par pareizu ikmēneša finanšu pārskatu sniegšanu.

9. piemērs - nolietojums

Nolietojumu reģistrē arī pēc uzkrāšanas metodes, jo nolietojuma darījumos nav naudas aizplūšanas vai ieplūdes. Nolietojums ir pamatlīdzekļu vērtības samazinājums attiecīgajā periodā to izmantošanas vai nolietojuma dēļ.

piemēram, SIA XYZ ir iegādājusies tehniku, kuras vērtība 2018. gada 1. janvārī ir 4000 USD, un tās kalpošanas laiks ir 10 gadi. Šajā gadījumā SIA XYZ savās grāmatvedības grāmatās ir jānokārto zemāks par amortizācijas žurnāla ierakstu.

Veicot iepriekš minēto mašīnu sākuma vērtību, gada beigās samazināsies par 400 USD.

Nolietojums tiks iekasēts sadaļā Peļņa un zaudējumi a / c, savukārt Machinery bilances aktīvu pusē uz 31.12.2018. Tiks parādīta vērtība (4000 USD - 400 USD = 3600 USD).

10. piemērs - revīzijas maksa

Katrā organizācijā revīzijas maksa ir samaksāta pēc gada beigām, jo ​​revīzija notiek pēc revīzijas perioda beigām. Tādēļ uzņēmumam grāmatvedības grāmatās ir jāiekļauj uzkrājumi revīzijas maksām.

Piezīme: Revīzijas maksa tiks iekasēta saskaņā ar 2018. gada peļņas un zaudējumu aprēķinu

Secinājums

Uzkrājumu metode dod taisnīgu un pareizu priekšstatu par uzņēmējdarbību. Tas parāda reālajā laikā to, kas tieši notiek biznesā. Izdevumi un ieņēmumi, kas iegrāmatoti tajā gadā, par kuru tie ir saistīti, nav naudas ieplūdes vai aizplūšanas brīdī, un tie dod pareizu gada peļņu un zaudējumus. Uzskaites uzkrāšanas metode palīdz investoriem arī pieņemt lēmumus. Vidējas un lielas organizācijas izmanto uzskaites uzkrāšanas metodi. Mazas organizācijas neizmanto uzkrāšanas metodi tās sarežģītības un izmaksu dēļ.

Uzkrāšanas metodes sistēmā nepieciešams vairāk darbaspēka, salīdzinot ar skaidras naudas metodi. Tāpēc tas ietver arī izmaksas.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found