Darbības sviras pakāpe (formula) | Aprēķinu piemēri

Kas ir darbības sviras pakāpe (DOL)?

Darbības sviras pakāpe mēra uzņēmuma pamatdarbības ienākumu jutīgumu ar pārdošanas apjoma izmaiņām; augstāka DOL nozīmē lielāku fiksēto izmaksu proporciju uzņēmējdarbībā, savukārt zemāka DOL nozīmē zemākas fiksēto izmaksu investīcijas uzņēmējdarbības vadīšanā.

Darbības sviras formulas pakāpe

Formulu izmanto, lai noteiktu uzņēmuma pārdošanas izmaiņu ietekmi uz šī uzņēmuma pamatdarbības ienākumiem.

 • DOL jēdziens ir saistīts ar fiksēto izmaksu un mainīgo izmaksu proporciju uzņēmuma kopējā izmaksu struktūrā.
 • Uzņēmumam ar lielāku nemainīgo izmaksu īpatsvaru ir augstāks DOL, salīdzinot ar uzņēmumu ar lielāku mainīgo izmaksu daļu.
 • Ja DOL ir augsts, tad ieņēmumi pirms procentiem un nodokļiem (EBIT) ir jutīgāki pret pārdošanas procentuālajām izmaiņām, kamēr visi pārējie mainīgie paliek nemainīgi, un otrādi.

Darbības sviras pakāpes (DOL) formula tiek iegūta, dalot EBIT procentuālās izmaiņas ar pārdošanas procentuālajām izmaiņām, un to attēlo kā

Formula = EBIT procentuālās izmaiņas / Pārdošanas procentuālās izmaiņas

Un otrādi, DOL formulu var iegūt arī, dalot iemaksu normu ar uzņēmuma EBIT, kas matemātiski tiek attēlots kā:

Formula = ieguldījuma starpība / EBIT

To var vēl paplašināt, kā parādīts zemāk,

Darbības sviras formulas pakāpe = (Pārdošana - Mainīgās izmaksas) / (Pārdošana - Fiksētās izmaksas - Mainīgās izmaksas)

Paskaidrojums

Formulu var iegūt, izmantojot šādas trīs darbības:

1. solis: Pirmkārt, nosakiet pamatdarbības ienākumus salīdzinājumā ar EBIT kārtējā un iepriekšējā gada laikā. Tagad aprēķiniet EBIT procentuālās izmaiņas, vispirms atņemot iepriekšējā gada EBIT no kārtējā gada un pēc tam dalot rezultātu ar iepriekšējā gada EBIT, kā parādīts zemāk,

Procentuālās izmaiņas EBIT = ( pašreizējais EBIT - iepriekšējā gada EBIT ) / iepriekšējā gada EBIT * 100%

2. solis: Pēc tam nosakiet pārdošanas apjomus kārtējā un iepriekšējā gadā. Tagad aprēķiniet pārdošanas procentuālās izmaiņas, sākotnēji atņemot iepriekšējā gada pārdošanas apjomu no kārtējā gada pārdošanas un pēc tam dalot rezultātu ar iepriekšējā gada pārdošanas apjomu, kā parādīts zemāk,

Pārdošanas procentuālās izmaiņas = (Pārdošanas kārtējais gads - Pārdošana iepriekšējā gadā) / Pārdošana iepriekšējā gadā * 100%

3. solis: Visbeidzot, formulu var aprēķināt, 1. darbības vērtību dalot ar 2. darbības vērtību, kā norādīts iepriekš.

Piemēri

Apskatīsim dažus vienkāršus un uzlabotus piemērus, lai to labāk izprastu.

Šo operatīvās sviras formulas Excel veidni varat lejupielādēt šeit - darbības sviras formulas Excel veidnes pakāpe

1. piemērs

Ņemsim piemēru uzņēmumam A, kura pārdošanas apjoms pirmajā gadā ir sasniedzis 800 000 USD, bet otrajā gadā tas vēl pieauga līdz 1 000 000 USD. Pirmajā gadā uzņēmuma darbības izdevumi bija USD 450 000, savukārt otrajā gadā tie paši palielinājās līdz USD 550 000. Nosakiet A uzņēmuma DOL.

Izmantojiet šādus datus, lai aprēķinātu darbības sviras pakāpi.

EBIT 1. gadā

 • EBIT 1. gadā = Pārdošana 1. gadā - Darbības izdevumi 1. gadā
 • = 800 000 - 450 000 USD
 • = 350 000 USD

EBIT 2. gadā

 • EBIT 2. gadā = Pārdošana 2. gadā - Darbības izdevumi 2. gadā
 • = 1 000 000 - 550 000 USD
 • = 450 000 USD

EBIT izmaiņas

 • EBIT izmaiņas = EBIT 2. gadā - EBIT 1. gadā
 • = 450 000–350 000 USD
 • = 100 000 USD

Procentuālās izmaiņas EBIT

 • Procentuālās izmaiņas EBIT = EBIT / EBIT izmaiņas 1. gadā * 100%
 • = 100 000 USD / 350 000 USD * 100%
 • = 28,57%

Pārdošanas izmaiņas

 • Pārdošanas izmaiņas = Pārdošana 2. gadā - Pārdošana 1. gadā
 • = 1 000 000 - 800 000 USD
 • = 200 000 USD

Pārdošanas procentuālās izmaiņas

 • Pārdošanas procentuālās izmaiņas = Pārdošanas izmaiņas / Pārdošana 1. gadā * 100%
 • = 200 000 USD / 800 000 USD * 100%
 • = 25,00%

Darbības sviras pakāpes aprēķins būs -

Tagad DOL formula = EBIT procentuālās izmaiņas / Pārdošanas procentuālās izmaiņas

 • DOL formula = 28,57% / 25,00%
 • = 1.14

Tāpēc uzņēmuma A DOL ir 1,14.

2. piemērs

Ņemsim piemēru no cita uzņēmuma B, kas nodarbojas ar šokolādes ražošanu un kārtējā gadā ir sasniedzis 18 000 vienību pārdošanas apjomu ar vidējo pārdošanas cenu 50 USD par gabalu. Uzņēmuma kopējā izmaksu struktūra ir tāda, ka fiksētās izmaksas ir 100 000 USD, savukārt mainīgās izmaksas ir 25 USD par gabalu. Aprēķiniet uzņēmuma B darbības sviras pakāpi.

Izmantojiet šādus datus, lai aprēķinātu darbības sviras pakāpi.

Pārdošana = pārdošanas apjoms * Vidējā pārdošanas cena par gabalu

 • = 18 000 * 50 USD
 • = 900 000 USD

Mainīgās izmaksas = pārdošanas apjoms * mainīgās izmaksas par gabalu

 • = 18 000 * 25 USD
 • = 450 000 USD

Ieguldījuma starpība

Ieguldījuma starpība = Pārdošana - Mainīgas izmaksas

 • = 900 000 - 450 000 USD
 • = 450 000 USD

EBIT

EBIT = Pārdošana - Mainīgās izmaksas - Fiksētās izmaksas

 • = 900 000 - 450 000 - 100 000 USD
 • = 350 000 USD

Aprēķins būs šāds -

Tagad DOL formula = ieguldījuma starpība / EBIT

 • DOL formula = 450 000 USD / 350 000 USD

 • = 1,29

Tāpēc uzņēmuma B DOL ir 1,29.

Darbības sviras kalkulatora pakāpe

Varat izmantot šādu darbības sviras kalkulatora pakāpi.

Procentuālās izmaiņas EBIT
Pārdošanas procentuālās izmaiņas
DOL formula
 

DOL formula =
Procentuālās izmaiņas EBIT
=
Pārdošanas procentuālās izmaiņas
0
= 0
0

Atbilstība un lietojumi

Ir svarīgi izprast DOL formulas jēdzienu, jo tas palīdz uzņēmumam novērtēt sviras darbības ietekmi uz iespējamiem uzņēmuma ienākumiem. Uzņēmumam ir galvenā attiecība, lai noteiktu piemērotu darbības sviras līmeni, ko var izmantot, lai nodrošinātu maksimālu labumu no uzņēmuma pamatdarbības ienākumiem.

Ja uzņēmumam ir augsts darbības sviras efekts, tas nozīmē, ka lielu daļu no tā kopējās izmaksu struktūras nosaka nemainīgās izmaksas. Šāds uzņēmums izbaudīs milzīgas peļņas izmaiņas ar salīdzinoši mazāku pārdošanas apjomu pieaugumu. No otras puses, ja uzņēmumam ir zems darbības sviras efekts, tas nozīmē, ka mainīgās izmaksas veido lielu daļu no tā kopējās izmaksu struktūras. Šādam uzņēmumam nav jāpalielina pārdošanas apjomi per se, lai segtu zemākas nemainīgās izmaksas, taču no katras papildu pārdošanas tas gūst mazāku peļņu.

Neskatoties uz to, uzņēmumam ar augstu darbības sviru vienmēr jāpatur prātā, ka attiecībā pret uzņēmumu ar zemu darbības sviru tas ir neaizsargātāks pret sliktiem korporatīvajiem lēmumiem un citiem mainīgiem lielumiem, kuru rezultātā var ievērojami samazināties ienākumi.