Nolietojums pret amortizāciju 7 labākās atšķirības (infografika)

Starpība starp nolietojumu un amortizāciju

Nolietojums ir pamatlīdzekļu vērtības samazinājums normāla nolietojuma, normālas lietošanas vai tehnoloģisku izmaiņu dēļ utt., Un tas ir attiecināms uz pamatlīdzekļiem, turpretī amortizācija attiecas uz procesu, kurā dažādu nemateriālo aktīvu izmaksas uzņēmuma izmaksas utt. tiek uzrādītas izdevumos noteiktā laika periodā un tādējādi ir piemērojamas tikai uzņēmuma nemateriālajiem aktīviem.

Aktīvi ir jebkura biznesa pamats. Neviens uzņēmums nevar darboties, ja tam nav aktīva, jo aktīvs visa uzņēmuma darbības laikā rada uzņēmumam ekonomisku atdevi un ieņēmumus. Bet katrs īpašums nāk ar dzīvību. Lai atzītu aktīva patieso vērtību, tā grāmatvedības grāmatās ir jānolieto vai jā amortizē. Uzņēmumi izmanto tādas metodes kā nolietojums vai amortizācija, lai nolietotu aktīvu tā lietderīgās lietošanas laikā.

Nolietojums attiecas uz pamatlīdzekļa izdevumiem, kas ir nemainīgi un materiāli. Aktīvi ir fiziski aktīvi, kas katru gadu tiek samazināti to nolietojuma dēļ. Šī summa tiek iekasēta no peļņas vai zaudējumu aprēķina.

Savukārt amortizācija ir arī aktīva izdevumi tā lietderīgās lietošanas laikā. Tomēr amortizācija attiecas uz nemateriālajiem aktīviem visa tā darbības laikā. Šī summa tiek iekasēta arī no uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķina.

Nolietojuma un amortizācijas infografika

Apskatīsim lielākās atšķirības starp nolietojumu un amortizāciju.

Galvenā atšķirība

  • Kritiskā atšķirība ir tāda, ka aktīvs, kas ir amortizācijas izdevums, ir materiālie aktīvi un aktīvi, kas tiek amortizēti amortizācijā, ir nemateriāli
  • Amortizācijā parasti nav iesaistīta glābšanas vērtība, turpretī amortizācijā lielākajā daļā gadījumu ir saglabāta vērtība
  • Uzņēmums izmanto dažādas metodes, lai aprēķinātu nolietojumu, tomēr amortizācija ir vienīgā metode, ko uzņēmumi parasti izmanto
  • Nolietojuma mērķis ir proporcionāli novērtēt aktīva izmaksas visā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, no otras puses, amortizācijas mērķis ir aktīva izmaksu kapitalizēšana aktīva lietderīgās lietošanas laikā
  • Vienīgā nolietojuma un amortizācijas līdzība ir tāda, ka tie abi ir bezskaidras naudas maksājumi

Nolietojuma un amortizācijas salīdzinošā tabula

Nolietojums Amortizācija
Materiālā aktīva samazinātās vērtības aprēķināšanas paņēmiens ir pazīstams kā nolietojums. Metode nemateriālo aktīvu samazinātās vērtības mērīšanai ir pazīstama kā amortizācija.
Izmaksu principa sadale Izmaksu principa kapitalizācija
Dažādas amortizācijas metodes ir taisna līnija, samazinot atlikumu, mūža rente, gadu summa utt. Dažādas amortizācijas aprēķināšanas metodes ir Straight Line, Bilances samazināšana, Annuitāte, Bilances palielināšana, Bullet utt.
Attiecas uz materiāliem aktīviem Attiecas uz nemateriālajiem aktīviem
Nolietojuma noteicošais grāmatvedības standarts ir AS-6. Amortizācijas grāmatvedības standarts ir AS-26

Nolietojuma aktīva piemēri ir

• Augs

• Mašīnas

• Zeme

• Transportlīdzekļi

• Biroja mēbeles

Nolietojuma aktīva piemēri ir

• Patenti

• Preču zīme

• Franšīzes līgumi

• Obligāciju emisijas izmaksas kapitāla piesaistei

• Organizatoriskās izmaksas

• Labā griba

Nolietojuma izmaksas tiek parādītas ienākumu pārskatā Amortizācijas izmaksas ir norādītas arī peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Bezskaidras naudas postenis Bezskaidras naudas postenis

Nolietojuma un amortizācijas metodes

# 1 - nolietojums

  1. Tiešā lineārā metode - saskaņā ar šo metodi peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek aprēķināta tāda pati nolietojuma izdevumu summa aktīva lietderīgās lietošanas laikā. Saskaņā ar šo metodi peļņa gadā būs tāda pati, ja to ņem vērā no amortizācijas viedokļa
  2. Dilstošā atlikuma metode - saskaņā ar šo nolietojuma metodi nolietojuma summa tiek iekasēta peļņas vai zaudējumu aprēķinā un tiek uzrādīta aktīva iepriekšējā gada beigu bilancē. Ti, aktīvu vērtības nolietojums par iepriekšējo gadu = beigu bilance. Saskaņā ar šo nolietojuma metodi gada peļņa būs mazāka pirmajos gados un lielāka vēlākos gados, ja to apsvērs, ņemot vērā nolietojumu
  3. Divkāršā samazināšanās bilances metode (DDB) - šī ir vispaātrinātā nolietojuma metode, kas katru gadu uzskaita divreiz lielāku aktīvu uzskaites vērtības vērtību kā izdevumi, salīdzinot ar lineāro nolietojumu. Šīs metodes formula ir 2 * lineārā nolietojuma procenti * Grāmatvedības vērtība perioda sākumā

# 2 - amortizācija

  1. Bullet- Saskaņā ar šo amortizācijas metodi nemateriālā ieguldījuma amortizācijas summa tiek uzreiz iekļauta uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Ar šo metodi izdevumi tiek atzīti vienā piegājienā, parasti uzņēmumi šo metodi nepieņem, jo ​​tas lielā mērā ietekmē peļņas un EBIT rādītājus attiecīgajā gadā
  2. Maksājumi ar gaisa balonu - saskaņā ar šo metodi summa, kas tiek atskaitīta procesa sākumā, ir mazāka, un perioda beigās ievērojami izdevumi tiek ieskaitīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Vairumā gadījumu amortizācijai tiek izmantotas arī amortizācijai izmantotās metodes, ja vien tā nav aizdevumu un avansu amortizācija. Tādā gadījumā tiek izmantotas iepriekš minētās aizdevumu amortizācijas grafika metodes.

Pēdējās domas

Abi procesi ir bezskaidras naudas izdevumi, taču tie ir jāizveido tāpat kā uzkrājums, jo aktīviem ir noteikts mūžs, un tie ir savlaicīgi jāaizstāj, ja uzņēmums nevēlas zaudēt savu darba produktivitāti.

Tāpēc šo divu grāmatvedības jēdzienu izmantošana ir izšķiroša un vissvarīgākā. Šie divi bieži ir identiski termini un tos parasti lieto savstarpēji aizstājami, taču tos abus reglamentē atšķirīgi grāmatvedības standarti.

Uzņēmumam būtu jāapzinās šo divu grāmatvedības jēdzienu nozīme un tas, cik daudz naudas būtu jāatliek aktīva iegādei nākotnē. Tāpat uzņēmuma aktīviem vismaz reizi gadā jāpārbauda vērtības samazināšanās, kas palīdz uzņēmumam uzzināt aktīva reālo tirgus vērtību. Aktīvu vērtības samazināšanās arī palīdz biznesam prognozēt naudas pieprasījumu un kurā gadā jānotiek iespējamai naudas aizplūšanai.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found