Kapeksa aprēķins Kā aprēķināt kapitāla izdevumus?

Kā aprēķināt Capex?

Capex aprēķins mēra kopējos izdevumus par uzņēmuma aktīvu iegādi noteiktā laika periodā, un tos pašus aprēķina, saskaitot uzņēmuma Augu, pamatlīdzekļu un aprīkojuma vērtības neto pieaugumu gada laikā ar nolietojuma izdevumi tajā pašā periodā.

Kapitāla izdevumi (Capex) attiecas uz izdevumiem, ko uzņēmumi veikuši, veidojot vai iegādājoties pamatlīdzekļus. Kapitāla aktīvi ir tie, kas dod labumu biznesam uz laiku, kas ilgst vairāk nekā gadu. Capex aprēķināšanai ir divas metodes -

  1. No bilances un ienākumu pārskata
  2. No naudas plūsmas pārskata

Ļaujiet mums detalizēti apspriest katru no Capex aprēķina metodēm.

Top 2 metodes Capex aprēķināšanai

# 1 - bilances un ienākumu pārskata izmantošana

Capex aprēķinu var veikt šādi:

CAPEX aprēķins = PP&E neto pieaugums + amortizācijas izdevumi

  • Neto neto pieaugums IAL - mēs varam aprēķināt NĪN neto pieaugumu gada laikā, no PP&E vērtības gada beigās atņemot PP&E vērtību gada sākumā kā:
    • Neto PP&E pieaugums = PP&E gada beigās - PP&E gada sākumā
  • Nolietojuma izdevumi - tos var iegūt no ienākumu deklarācijas
1. piemērs

SIA ABC finanšu pārskatos bija šādi atlikumi attiecībā uz pamatlīdzekļiem.

Izmantojot iepriekš minēto informāciju, uzņēmuma gada laikā veikto kapitālo izdevumu summu var aprēķināt kā:

2. piemērs

Larsen un Turbo Limited finanšu pārskatā par gadu, kas beidzās 2018. gada 31. martā, finanšu stāvokļa pārskatā ir šāda informācija par Sabiedrības veikto kapitālo izdevumu apjomu.

Avots: LarsenTurbo.com

# 2 - no naudas plūsmas pārskata

Uzņēmumam radušos kapitāla izdevumu summu var interpretēt no naudas plūsmām no ieguldījumu darbībām - uzņēmuma sagatavotās naudas plūsmas pārskata sadaļas.

Ieguldījumu darbības naudas plūsmām ir gan sīkāka informācija par summu, kas iztērēta pamatlīdzekļu iegādei, gan summa, kas saņemta no pamatlīdzekļu pārdošanas. Kapitāla aktīvu pirkšanas aizplūdes summa ir uzņēmuma veikto kapitāla izdevumu summa.

1. piemērs

Uzņēmumam XYZ Limited uzņēmuma naudas plūsmas pārskatā ir šādi atlikumi, kas attiecas uz kapitālajiem izdevumiem.

Izmantojot iepriekš minēto informāciju, uzņēmuma veikto kapitāla izdevumu summu var aprēķināt šādi:

Uzņēmuma veiktie neto kapitāla izdevumi = 450 - 100

Uzņēmuma veiktie neto kapitāla izdevumi = 350

2. piemērs

2. Larsen un Toubro Limited finanšu pārskatā par gadu, kas beidzās 2018. gada 31. martā, naudas plūsmas pārskatā ir šādas naudas pozīcijas, kas iegūtas no ieguldījumu darbības:

( Izvilkumi no Larsen un Toubro Limited finanšu pārskata)

Avots: LarsenTurbo.com

No iepriekš minētā piemēra uzņēmuma Capex (kapitālie izdevumi) aprēķinus var veikt šādi:

Izgatavotā Capex summa = -1136,78-123,32

Izgatavotā Kapeksa summa = -1013,46

Secinājums

Uzņēmuma veiktais kapitāls galvenokārt tiek atspoguļots uzņēmuma bilances sadaļā Ilgtermiņa aktīvi, pamatlīdzekļi un aprīkojums. Arī naudas plūsmas summa, ko uzņēmums veicis par kapitālajiem izdevumiem, tiek parādīta naudas plūsmas pārskata sadaļā naudas plūsma no ieguldījumu darbībām. Kapitāla summa, kas aprēķināta saskaņā ar bilances pieeju un naudas plūsmas pieeju, var atšķirties tādu iemeslu dēļ kā avanss, kas saņemts pret pārdošanu, kas vēl nav atspoguļots aktīvu bilancēs bilancē, summa, kas vēl nav samaksāta par fiksēto pirkumu aktīvi, kas neparādās naudas plūsmā no ieguldījumiem.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found