Vidējais un vidējais | Atšķirības starp metožu izmantošanu statistikā

Atšķirība starp vidējo un vidējo

Vidējais un vidējais ir divi matemātikā parasti lietoti termini, vidējais ir kā vidējais no dotajiem skaitļiem, un tas summē skaitļus un dala tos ar skaitļu skaitu, kas dod mums vidējo, savukārt mediāna no otras puses atgriež vidējo skaitli no visa datu kopa un, ja datu kopa ir pat tad, tad mediāna pievieno divus vidējos skaitļus un dala to ar 2, dodot mums vidējo.

Tie ir centrālās tendences rādītājs, un tos bieži izmanto lielu datu kopu mērīšanai, kur jāveic analīze un interpretē rezultātus. Vidējais, vidējais un režīms ir trīs vidējo rādītāju rādītāji, kas parāda datu izkliedi no vidējā vai vidējā. Šīs metodes statistikā tiek izmantotas plaši, turpretim datu vidējā vērtība ir visplašāk izmantotā metode starp trim.

Kas ir vidējais?

Mean ir vienkārša masīva novērojumu skaita summa, kas dalīta ar novērojumu skaitu. Piemēram, ja mēs runājam par 5 cilvēku grupas vidējo augstumu vai vidējo augstumu. Vidējo augstumu aprēķina, summējot 5 cilvēku augumu, dalot ar cilvēku skaitu, ti, 5.

Formula

Vidējā formula = (visu novērojumu summa / novērojumu skaits)

Kas ir mediāna?

Savukārt mediāna ir vidējais skaitlis datu masīva kopā, kas atdala augstāko datu kopu no zemākās. Dati vispirms jāsakārto augošā secībā, lai aprēķinātu datu mediānu. Ja datu kopai ir kardinalitāte, jāņem vidējais no datu kopas vidējiem diviem skaitļiem. Tomēr šīs divas metodes bieži izmanto savstarpēji aizstājamas.

Formula

Mediānas formula = (n + 1) / 2

kad n ir nepāra skaitlis

Mediāna = [(n / 2) + {(n / 2) +1}] / 2

kad n ir pāra skaitlis

Vidējā un vidējā infografika

Apskatīsim galvenās atšķirības starp vidējo un vidējo.

Vidējās un vidējās galvenās atšķirības

  • Mean ir vienkārši lietojams un pielietojams, un to var pielietot jebkuram datu pāra, kas ir pāra vai nepāra, kopumam. Savukārt mediāna ir nedaudz sarežģīta lietošanā, un datu kopa pirms aprēķina vispirms jāsakārto augošā vai dilstošā secībā.
  • Vidējais lielums parasti tiek izmantots normāliem sadalījumiem, turpretim mediānu izmanto šķībo sadalījumu datu kopai.
  • Vidējais rādītājs ir vienkāršs, taču tas nav izturīgs, jo tas var saturēt izņēmumus izplatījumos un dažkārt lietotājam nevar sniegt pareizus interpretācijas rezultātus. No otras puses, mediānas metode ir izturīga un ir labāk piemērota lietošanai, jo to izmanto šķībiem sadalījumiem, lai iegūtu noteiktā datuma centrālo tendenci, un sniegs lietotājam daudz precīzu rezultātu, salīdzinot ar vidējo
  • Ir tikai viena vidējā formula, kas ir visu novērojumu summa, dalīta ar novērojumu skaitu. Mediānam ir divas formulas, kas ir vienas no nepāra, kur tikai vidējie skaitļi no datu kopas kļūst par mediānu. Bet, kad mums ir pat datu kopa, tiek izvēlēta divu vērtību vidusdaļa un tās tiek dalītas ar 2, kas pēc tam dod mums pāra datu kopas mediānu.

Vidējā un vidējā salīdzinošā tabula

Nozīmē Mediāna
Vidējais lielums tiek aprēķināts, saskaitot visas datu masīva vērtības, kuras pēc tam dala ar novērojumu skaitu Mediāna ir precīza datu kopas vidējā vērtība. To var aprēķināt, sakārtojot datu kopu augošā secībā un pēc tam atrodot vai izvēloties datu kopas vidējo vērtību
To plaši izmanto nozarē, jo vidēji ir viegli aprēķināt, un tas mums dod ātru skaitli To nozarē bieži neizmanto, bet tas ir pilnīgāks un precīzāks nekā vidējais, kas ir tikai vienkārša skaitļu summa
To parasti izmanto normāli izkropļotu datu kopai, ti, normālam sadalījumam Īpaši parocīgi ir aprakstīt datu kopu ar ievērojamu datu šķībumu vai tad, ja datiem ir gara aste. To lieto plaši, ja kontūrzīmēm ir ievērojams svars datos, un tas nozīmē, ka tā nav laba aprēķina metode
Tas nav stabils aprēķinu rīks, lai iegūtu centrālo tendenci Tas ir daudz spēcīgs rīks, jo tas nosaka datu svaru, kas parasti ir liels pie garākām astēm
Tas ir ļoti jutīgs pret nepiedienīgajiem To daudz mazāk ietekmē ārējie rādītāji
To ir vienkārši lietot Tas ir sarežģīts pēc būtības
To nevar aprēķināt kategoriskiem datiem, jo ​​vērtības nevar summēt To nevar noteikt kategorizētiem nominālajiem datiem, jo ​​tos nevar loģiski sakārtot.

Secinājums

Bez vidējā un vidējā, ir vēl viena metode, ko bieži izmanto centrālās tendences mērīšanai, tas ir režīms. Režīms ir vērtība, kas visbiežāk notiek datu kopā. Režīmam ir priekšrocība salīdzinājumā ar vidējo un vidējo, ka to var atrast gan skaitliskā, gan kategorizētā datu kopā.

Neskatoties uz to, ka pastāv režīms un mediāna ir labāku rezultātu un analīzes pārākums pār vidējo, vidējais rādītājs joprojām ir vispiemērotākais centrālās tendences rādītājs, it īpaši, ja datu kopa ir normāls sadalījums un dati parasti ir novirzīti.

Kā labam analītiķim centrālā tendence jāmēra ar visām trim datu metodēm, un jāpārdomā un rūpīgi jāanalizē analīzes dispersija, lai iegūtu labākus un precīzākus datu kopas rezultātus.