Vidējā aktīvu atdeve ROAA formula | Kalkulators (Excel veidne)

Kas ir vidējā aktīvu atdeve?

Vidējā aktīvu atdeve (ROAA) ir aktīvu atdeves koeficienta pagarinājums, un kopējo aktīvu vietā perioda beigās tā aizņem aktīvu sākuma un beigu atlikuma vidējo vērtību un tiek aprēķināta kā neto peļņa dalīta ar vidējo aktīvu kopsummu (sākums plus aktīvu beigas dalīts ar diviem).

Šeit ir formula -

Iepriekš minētajā proporcijā ir divi komponenti.

 • Pirmais komponents ir tīrie ienākumi. Ja mēs varētu izpētīt uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinu, mēs varētu atrast tīros ienākumus. Neto ienākumi ir pēdējais ienākumu pārskata postenis. Atskaitot nodokļus no PBT (peļņa pirms nodokļiem), mēs iegūstam peļņu pēc nodokļiem (PAT) vai tīros ienākumus.
 • Otrais koeficienta komponents ir vidējie kopējie aktīvi. Lai uzzinātu aktīvus, mums jāizpēta cits uzņēmuma finanšu pārskats, ti, bilance. Bilancē atradīsim gan apgrozāmos, gan ilgtermiņa aktīvus. Lai uzzinātu vidējos aktīvu kopsummas, mums jāņem vērā kopējie aktīvi gan sākumā, gan beigās. Un tad mums jāpievieno sākums, kopējie aktīvi un beigu kopējie aktīvi un pēc tam jāsadala summa ar diviem, lai iegūtu vienkāršu vidējo vērtību.

Piemērs

Ņemsim vienkāršu piemēru, lai aprēķinātu ROAA formulu.

Eye Lash Co. rīcībā ir šāda informācija -

 • Neto ienākumi - 150 000 USD
 • Sākumā kopējie aktīvi - 500 000 USD
 • Kopējie aktīvi - 400 000 USD

Uzziniet ROAA.

Pirmkārt, mēs saskaitīsim kopējo aktīvu sākumu un beigas. Un tad ņem vienkāršu vidējo.

 • Vidējie kopējie aktīvi = (500 000 USD + 400 000 USD) / 2 = 450 000 USD.

Izmantojot formulu, mēs iegūstam -

 • ROAA = Neto ienākumi / Vidējais aktīvu kopsumma
 • Vai arī = 150 000 USD / 450 000 USD = 1/3 = 33,33%.

ROAA formulas izmantošana

Sapratīsim ROAA formulas pielietojumu no diviem viedokļiem.

 • Investoriem ir svarīgi zināt, vai uzņēmums ir finansiāli spēcīgs vai nē. Lai to zinātu, viņi izmanto ROAA formulu, lai redzētu, cik labi uzņēmums izmanto savus aktīvus.
 • Ja ROAA ir zemāka, var viegli saprast, ka uzņēmums ir uzņēmums, kas aizņem daudz aktīvu. No otras puses, ja ROAA ir augstāka, uzņēmumam ir mazāka aktīvu intensitāte.
 • Pirms koeficienta interpretācijas ieguldītājiem vispirms jāaplūko nozare; jo augstāka aktīvu ietilpīga nozare vienmēr radīs zemāku ROAA uzņēmumam un otrādi.
 • Vadībai šī attiecība ir svarīga arī tāpēc, ka attiecība var daudz runāt par uzņēmuma darbību; un, salīdzinot attiecību ar līdzīgiem uzņēmumiem tajā pašā nozarē, vadība spētu saprast, cik labi uzņēmumam klājas.

Vidējā aktīvu kalkulatora atdeve

Varat izmantot šādu kalkulatoru.

Tīrie ienākumi
Vidējais aktīvu kopsumma
Vidējā aktīvu atdeves formula
 

Vidējā aktīvu atdeves formula =
Tīrie ienākumi
=
Vidējais aktīvu kopsumma
0
= 0
0

Vidējā aktīvu atdeve programmā Excel (ar Excel veidni)

Tagad darīsim to pašu piemēru iepriekš programmā Excel. Tas ir ļoti vienkārši. Jums jānorāda divas neto ienākumu un vidējo aktīvu kopējās vērtības.

Piedāvātajā veidnē varat viegli aprēķināt attiecību.

Šo veidni varat lejupielādēt šeit - atdeve vidējam aktīvam Excel veidne.